O Asociaci STK

Asociace STK z.s. vznikla jako platforma pro spolupráci provozovatelů stanic technických kontrol. Stanice technických kontrol vykonávají zásadní činnost pro bezpečnost silničního provozu. STK provádějí technické prohlídky motorových vozidel, osobních i nákladních (a všech dalších kategorií vozidel). Kvalitní kontrola je předpokladem bezpečných aut, nejen těch, které vy řídíte. Větší nebezpečí pro každého z nás plyne ze strany nebezpečných řidičů nebo nekvalitních aut, které jezdí po našich silnicích.

Protože se objevují občasné nápady na rozvolnění regulace STK, což přímo ohrožuje kvalitu technických kontrol, stanovila si Asociace STK za cíl hájit nejen zájmy provozovatelů stanic ale předně zachování a zvýšení kvality technických prohlídek. Považujeme za nutné chránit ČR před stavem, který je například v Polsku, kde technickou kontrolou projde úspěšně až 99% aut. V tomto smyslu apelujeme na ministerstvo dopravy ČR.